Casgliad cerdyn adnabod myfyriwr: Medi 2023

Mae cerdyn adnabod SMART Myfyriwr Prifysgol De Cymru yn amlbwrpas ac yn gweithredu fel eich cerdyn adnabod Prifysgol, cerdyn Llyfrgell, cerdyn Mynediad Drws ac yn caniatáu mynediad i chi at wasanaethau a chyfleusterau'r Brifysgol.

Byddwch yn cael cerdyn adnabod myfyriwr ym mlwyddyn gyntaf eich cwrs. Bydd eich cerdyn adnabod yn parhau'n ddilys trwy gydol eich cwrs ac ni fydd yn cael ei ail-gyhoeddi'n flynyddol. Mae'r dyddiad dod i ben i'w weld ar y cerdyn.

Os yw'ch cwrs wedi'i leoli ar gampws Prifysgol:

Myfyrwyr Caerdydd, Casnewydd, Glyntaf a Threfforest

Bydd y cardiau adnabod myfyrwyr ar gael o'r Ardal Cynghori yn y Campysau perthnasol o ddydd Llun 11 Medi i ddydd Gwener 22 Medi (9am – 4.30pm) gan Dywysydd Myfyrwy

Myfyrwyr yn y Parc Chwaraeon

Bydd y cardiau adnabod gyda'r Arweinydd Cwrs perthnasol a fydd yn dosbarthu'r cardiau adnabod i'r myfyrwyr yn y sesiwn sefydlu gyntaf ar y campws.

Myfyrwyr sy'n byw mewn llety ar gampws Trefforest

Bydd myfyrwyr sy'n symud i mewn i Llety ar gampws Trefforest ar gael i gasglu eu cerdyn adnabod myfyrwyr yno ar yr amod eu bod wedi cofrestru cyn 15fed o Fedi. Bydd angen i fyfyrwyr sy'n cofrestru o'r 15fed o Fedi gasglu eu cerdyn adnabod o'r Ardal Gynghori.

Os nad yw myfyrwyr yn casglu eu cardiau adnabod rhwng 11 Medi a 22 Medi, byddant yn dal i allu casglu eu cardiau adnabod myfyrwyr o ddydd Llun 25 Medi 2022 – 13 Hydref o'r lleoliadau canlynol:

Rhoddir eich cerdyn adnabod pan fyddwch yn mynychu'r Campws i gofrestru.

Os ydych yn dychwelyd i'r Brifysgol i barhau â'ch astudiaethau eleni, mae'r cerdyn adnabod myfyriwr a roddwyd i chi ym mlwyddyn gyntaf eich cwrs yn ddilys tan y dyddiad dod i ben a ddangosir ar y cerdyn.  

Os ydych chi'n meddwl bod y dyddiad dod i ben hwn yn anghywir neu fod angen ei ymestyn, cysylltwch â'ch Ardal Gynghori ar y Campws.

Os ydych wedi colli'ch cerdyn adnabod, gallwch archebu un arall o siop ar-lein y Brifysgol.