Gweld eich amserlen


Amserlen Addysgu 2019

Mae eich amserlen addysgu ar gyfer 2019/20 ar gael i chi ei gweld.

Byddwn yn parhau i weithio ar yr amserlenni felly gallant newid, ac rydym yn argymell eich bod yn edrych yn ôl yn rheolaidd i gael mynediad at y fersiwn fwyaf diweddar. Lle bo modd, rydym yn ceisio osgoi newidiadau i ddyddiau ac amseroedd; fodd bynnag, gall ystafelloedd a ddyrannwyd newid. Bydd y canllaw amserlen addysgu yn eich helpu i lywio o amgylch y wybodaeth yn eich amserlen.

Nid yw'r holl weithgareddau wedi'u rhestru yn yr Amserlen Addysgu. Mae Amserlenni Sefydlu ac Arholiadau ar wahân ar adegau perthnasol o'r flwyddyn.

Mae'r Amserlen Addysgu yn berthnasol i gyrsiau Prifysgol De Cymru a addysgir ar ein campysau. Nid yw'n berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio mewn Sefydliadau Partner neu Ddysgwyr o Bell.

Sut i weld yr Amserlen

  • Defnyddiwch yr opsiwn 'grid style’ (arddull grid) i arddangos eich amserlen.
  • Gallwch weld yn ôl wythnosau unigol neu dymhorau, yn hytrach na'r opsiwn 'Full Calendar Year’ (Blwyddyn Calendr Llawn) diofyn.

  • Ar ôl i'r addysgu ddechrau, defnyddiwch yr opsiynau 'This Week’ (Yr Wythnos Hon) neu Next Week (Yr Wythnos Nesaf).

Gweler deall eich amserlen am wybodaeth ychwanegol.

 Calendar

Timetables may be subject to change if circumstances require it.