Grwpiau a Chodau Modiwlau

Ym mha grŵp myfyrwyr ydw i?

Os ydych chi'n fyfyriwr newydd, fe’ch dyrennir i grŵp myfyrwyr yn ystod yr wythnos ymsefydlu. Dyna un o'r rhesymau pam ei bod yn hanfodol i chi fynychu eich sesiynau ymsefydlu academaidd!

Os ydych chi'n fyfyriwr sy'n dychwelyd, mae'n debygol y pennir eich grŵp myfyrwyr gan eich dewisiadau modiwl.

Os ydych chi eisiau siarad â rhywun am grwpiau myfyrwyr, gallwch gysylltu â’ch Arweinydd Cwrs. Bydd eu manylion yn y Llawlyfr Cwrs ar UniLearn (Blackboard)

Fodd bynnag, hyd yn oed heb wybod yr union grŵp, gallwch barhau i ddysgu rhai pethau am eich amserlen ar-lein:

     • Gallwch arddangos nifer o grwpiau ar yr un pryd.
     • Gall hyn eich helpu i nodi modiwlau gorfodol, ac efallai y byddwch yn gweld a oes unrhyw        ddiwrnodau neu hanner diwrnodau penodol rhydd ar gyfer pob grŵp.
     • Ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd, mae pob cyfuniad o ddewisiadau modiwl yn cynhyrchu ei        grŵp myfyrwyr ei hun.
     • Efallai y bydd angen i fyfyrwyr sy'n dychwelyd wybod y codau modiwlau ar gyfer modiwlau dewisol        opsiynol i nodi'r grŵp myfyrwyr.


Group of students