Sut i ddod o hyd i ddarlithfa / labordy

Mae cod y campws yn rhagddodi pob ystafell, ac yna rhagddodiad yr adeilad ac yna rhif yr ystafell. Ar gyfer campws Dinas Casnewydd mae'r llythrennau ym mhob adeilad wedi'u gosod ymlaen llaw gyda llythyren.


CA A Yr Atriwm Bloc A

CA B Yr Atriwm Bloc B

CA D Yr Atriwm Bloc D

GT AB Aneurin Bevan (Glyn-taf Isaf)

GT AW Alfred Russel Wallace (Glyn-taf Uchaf)

GT BK Bernard Knight (Glyn-taf Uchaf)

GT EM Elaine Morgan (Glyn-taf Isaf)

GT GK George Knox (Glyn-taf Uchaf

GT TS Tramsheds (Glyn=taf Isaf)

Dinas Casnewydd

http://findaroom.southwales.ac.uk/sites/newport-city

Parc Chwaraeon (Ty’n y Wern, ar Ystad Ddiwydiannol Trefforest)

TR Campws Trefforest

TR B Brecon

TR D Dyffryn

TR E Eynon

TR G Glynneath

TR H Hirwaun

TR J Johnstown

TR SP Canolfan Chwaraeon

TR TC Tŷ Crawshay

WP Parc Busnes William Price (ger Gorsaf Drenau Trefforest)

WP IH Innovation House

WP PH Prospect House

WP EH Endeavour House

WP CC Clinig Ceiropracteg Cymru


Sut i ddefnyddio FindARoom

Bydd FindARoom

http://findaroom.southwales.ac.uk/

yn helpu i nodi campws, adeilad a lleoliad ystafell. Copïwch a gludwch rif yr ystafell o'r amserlen i FindARoom. Os nad oes canlyniadau chwilio, ewch yn ôl i dudalen gartref FindARoom a dewiswch y campws / adeilad perthnasol.


Os ydych chi'n gadael allan y llythrennau sy'n nodi'r campws, gall FindARoom ddychwelyd ystafelloedd ar y campws anghywir (e.e. mae B10 yn rhif ystafell yn Nhrefforest, Caerdydd a Chasnewydd).Sut i ddefnyddio FindARoom

Bydd FindARoom yn helpu i nodi campws, adeilad a lleoliad ystafell. Copïwch a gludwch rif yr ystafell o'r amserlen i FindARoom. Os nad oes canlyniadau chwilio, ewch yn ôl i dudalen gartref FindARoom a dewiswch y campws / adeilad perthnasol. 

Os ydych chi'n gadael allan y llythrennau sy'n nodi'r campws, gall FindARoom ddychwelyd ystafelloedd ar y campws anghywir (e.e. mae B10 yn rhif ystafell yn Nhrefforest, Caerdydd a Chasnewydd).