Deall eich Amserlen

Sut ydw i'n darllen fy amserlen? Gallwch arddangos yr amserlen yn ôl 'blwyddyn academaidd lawn', neu fesul tymor, neu yn ôl wythnos. Llawrlwythwch y Canllaw pdf Arweiniad i Ddarllen eich Amserlen. Mae'r amserlenni'n cynnwys cod y modiwl, enwau staff darlithio, lleoliad ystafell a rhifau wythnosau.

Pam fod nifer o ddarlithoedd wedi'u rhestru ar yr un pryd? Os yw'n ymddangos bod mwy nag un gweithgaredd yn digwydd ar yr un pryd mewn golwg blwyddyn / tymor llawn, ceisiwch arddangos yr amserlen am wythnos ar y tro, yn hytrach na'r flwyddyn galendr lawn.

Beth mae rhifau’r wythnosau yn ei olygu? Mae amserlen rhifau’r wythnos yn dechrau yng nghanol yr haf, felly NID dechrau'r addysgu yw wythnos un. Lawrlwythwch y ffeil pdf Arweiniad i Wythnosau Amserlennu neu gwyliwch y fideo 2 funud yn esbonio wythnosau amserlennu.


Defnyddiwch yr offeryn Dod o hyd i Ystafell i ddod o hyd i leoliad ystafell / labordy. Am y dyddiadau tymhorau ar gyfer cyrsiau safonol, ewch i'r tudalennau dyddiadau tymhorau.