Amserlenni Addysgu

Amserlenni sy’n cael eu hadeiladu – gwiriwch yn ol yn fuan

Gellir gweld amserlen addysgu 2019 yn ôl cwrs, modiwl neu ystafell, a gall newid yn ddibynnol ar amgylchiadau. Mae'r Amserlen Addysgu hon yn berthnasol i gyrsiau Prifysgol De Cymru a addysgir ar ein campysau. Nid yw'n berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio mewn Sefydliadau Partner neu Ddysgwyr o Bell.

Gweld eich amserlen

Sut i weld eich amserlen.

Deall eich amserlen

Sut i ddehongli'r wybodaeth a ddangosir ar eich amserlen.

Codau grwpiau a modiwlau

Ym mha grŵp myfyrwyr ydw i? Ble alla i ddod o hyd i godau modiwl?

Sylwer bod Amserlenni Ymsefydlu ac Amserlenni Arholiadau ar wahân ar adegau perthnasol o'r flwyddyn..