Amserlenni Addysgu

Mae'r Amserlen Addysgu hon yn berthnasol i gyrsiau Prifysgol De Cymru a addysgir ar ein campysau. Nid yw'n berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio mewn Sefydliadau Partner neu Ddysgwyr Pellter.Sylwer bod Amserlenni Ymsefydlu ac Amserlenni Arholiadau ar wahân ar adegau perthnasol o'r flwyddyn..