Apeliadau Academaidd

Dylech ddefnyddio'r weithdrefn hon i apelio yn erbyn penderfyniad Bwrdd Asesu lle rydych chi'n teimlo y bu diffyg neu anghysondeb gweithdrefnol perthnasol sy'n berthnasol i ganlyniad y penderfyniad academaidd. Dim ond ar ôl i chi dderbyn eich canlyniadau'n ffurfiol y gallwch gyflwyno apêl.  Rhaid cyflwyno apeliadau o fewn 10 diwrnod gwaith o gyhoeddi'r canlyniadau'n ffurfiol.

Yn yr adran hon fe welwch ragor o wybodaeth, y rheoliadau a'r holl ffurflenni perthnasol y bydd angen i chi eu llenwi petaech yn dymuno cyflwyno apêl.

Edrychwch ar ein Apeliadau Academaidd - Cwestiynau Cyffredin

Siartau Llif Gweithdrefnol

  • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Apeliadau Academaidd Cam 2 Cymraeg | Saesneg
  • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Apeliadau Academaidd Cam 3 Cymraeg | Saesneg

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Cam 2: Apeliadau Academaidd Unigol 

Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cam 2:  Apeliadau Academaidd Grwp

Cam 3: Cais am Adolygiad

  • Ffufrflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd Cymraeg | Saesneg
  • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd Cymraeg | Saesneg


Cam 2: Apeliadau Academaidd Graddau Ymchwil

  • Ffurflen Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 2 Cymraeg | Saesneg
  • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer ffurflen Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 2 Cymraeg | Saesneg
  • Siart Llif Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 2 Cymraeg | Saesneg 

Cam 3: Cais am Adolygiad

  • Ffurflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cymraeg | Saesneg
  • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 3 CymraegSaesneg
  • Siart Llif Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 3 Cymraeg | Saesneg 

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau a gweithdrefn gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23.

Diwygiadau i'r geiriad er mwyn eglurdeb (A1 1.1, 1.2 / A2 2.4, 2.8, 2.10, 2.12, 2.21 / B1 1.3 / B3 3.2, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.15, 3.10, 3.15, 3.10, 3.15, 3.10, 3.15, 3.10, 3.15, 3.10, 3.15, 3.10, 3.15, 3.10, 3.15, 3.10, 3.15, 3.10, 3.15. , 4.9, 4.13, 4.15 / B6 6.1 / C1 1.1, 1.3 / C3 3.6 / C4 4.5, 4.13 / C6 6.1)

Diwygio aelodaeth y Panel Adolygu er cysondeb â gweithdrefnau eraill (C4 4.11)

Ychwanegiad at y camau gweithredu y gellir eu cymryd os yw cais am adolygiad yn bodloni un neu fwy o'r seiliau (B4 4.10)

Eglurhad na fydd amgylchiadau esgusodol yn cael eu hystyried fel sail i apêl (B3 3.6)

Diwygio'r weithrefn ar geisiadau myfyrwyr am berson neu gynrychiolydd cymorth cyfreithiol (B1 1.5 – 1.7 / C1 1.5-1.7)

Ychwanegu Cyngor Mewnfudo a Myfyrwyr Rhyngwladol at y rhestr o adrannau lle gall myfyrwyr gael mynediad at gyngor a chymorth (B1 1.1)

Ychwanegu adran ar apeliadau gan fyfyrwyr rhyngwladol (adran A4 4.1)

Ychwanegu argymhelliad i fyfyrwyr drafod pryderon ynghylch eu canlyniadau gyda'u Harweinydd Modiwl neu Arweinydd Cwrs yn y lle cyntaf (A3 3.1)

Diwygio cyfeiriadau o'r Weithdrefn Ffitrwydd i Astudio i’r Weithdrefn Cymorth i Astudio o ganlyniad i newidiadau arfaethedig i'r gyfres hon o reoliadau a gweithdrefnau (A2 2.24)

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.