Apeliadau Academaidd

Dylech ddefnyddio'r weithdrefn hon i apelio yn erbyn penderfyniad Bwrdd Asesu lle rydych chi'n teimlo y bu diffyg neu anghysondeb gweithdrefnol perthnasol sy'n berthnasol i ganlyniad y penderfyniad academaidd. Dim ond ar ôl i chi dderbyn eich canlyniadau'n ffurfiol y gallwch gyflwyno apêl.  Rhaid cyflwyno apeliadau o fewn 10 diwrnod gwaith o gyhoeddi'r canlyniadau'n ffurfiol.

Yn yr adran hon fe welwch ragor o wybodaeth, y rheoliadau a'r holl ffurflenni perthnasol y bydd angen i chi eu llenwi petaech yn dymuno cyflwyno apêl.

Edrychwch ar ein Apeliadau Academaidd - Cwestiynau Cyffredin


Dylai myfyrwyr sy'n derbyn eu canlyniadau o fis Mawrth 2021 ymlaen ddefnyddio Rheoliadau Apeliadau Academaidd 2020-21 a'r dogfennau cysylltiedig isod:

Siartau Llif Gweithdrefnol

 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Apeliadau Academaidd Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Gweithdrefn ar gyfer delio ag Apeliadau Academaidd Cam 3 Cymraeg | Saesneg

Ar gyfer myfyrwyr sy'n destun rheoliadau 2019-2020 ar hyn o bryd bydd y canlynol yn berthnasol:

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Dylai myfyrwyr sy'n derbyn eu canlyniadau o fis Mawrth 2019 ymlaen ddefnyddio Rheoliadau Apeliadau Academaidd 2019-20 a'r dogfennau cysylltiedig isod:

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: [email protected]

Cam 2: Apeliadau Academaidd Unigol 

 •  Ffurflen Apêl Academaidd Unigol 2020 - 2021 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Apêl Academaidd Unigol 2020 - 2021 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cam 2:  Apeliadau Academaidd Grwp

 • Ffurflen Apêl Academaidd Grwp 2020 - 2021 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Apêl Academaidd Grwp 2020 - 2021 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cam 3: Cais am Adolygiad

 • Ffufrflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd 2019 - 2020 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd 2019 - 2020 Cymraeg | Saesneg


Ar gyfer myfyrwyr sy'n destun rheoliadau 2019-2020 mae'r canlynol yn berthnasol:

Cam 2: Apeliadau Academaidd Unigol 

 •  Ffurflen Apêl Academaidd Unigol 2019 - 2020 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Apêl Academaidd Unigol 2019 - 2020 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cam 2:  Apeliadau Academaidd Grwp

 • Ffurflen Apêl Academaidd Grwp 2019 - 2020 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Apêl Academaidd Grwp 2019 - 2020 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cam 3: Cais am Adolygiad

 • Ffufrflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd 2020 - 2021 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd 2020 - 2021 Cymraeg | Saesneg


Cam 2: Apeliadau Academaidd Graddau Ymchwil

 • Ffurflen Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer ffurflen Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Siart Llif Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 2 Cymraeg | Saesneg 

Cam 3: Cais am Adolygiad

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 3 Cymraeg Saesneg
 • Siart Llif Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 3 Cymraeg | Saesneg 

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21. 

 • Cynnwys datganiad ar ddefnyddio recordiadau cudd mewn achosion apêl (adran A2 2.6)
 • Cynnwys datganiad ar atgyfeirio i weithdrefnau eraill (adran A2 24)
 • Cynnwys eglurhad ar safon a baich y prawf (adran A2 25)
 • Cynnwys gwybodaeth am gyngor a chefnogaeth i fyfyrwyr (adrannau B1 a C1)
 • Newidiadau i'r geiriad ynghylch derbynioldeb apeliadau at ddibenion eglurhad (adrannau B3 3.6 a C3 3.8)


Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.