Apeliadau Academaidd

Dylech ddefnyddio'r weithdrefn hon i apelio yn erbyn penderfyniad Bwrdd Asesu lle rydych chi'n teimlo y bu diffyg neu anghysondeb gweithdrefnol perthnasol sy'n berthnasol i ganlyniad y penderfyniad academaidd. Dim ond ar ôl i chi dderbyn eich canlyniadau'n ffurfiol y gallwch gyflwyno apêl.  Rhaid cyflwyno apeliadau o fewn 10 diwrnod gwaith o gyhoeddi'r canlyniadau'n ffurfiol.

Yn yr adran hon fe welwch ragor o wybodaeth, y rheoliadau a'r holl ffurflenni perthnasol y bydd angen i chi eu llenwi petaech yn dymuno cyflwyno apêl.

Edrychwch ar ein Apeliadau Academaidd - Cwestiynau Cyffredin.

Dylai myfyrwyr sy'n derbyn eu canlyniadau o fis Mawrth 2019 ymlaen ddefnyddio Rheoliadau Apeliadau Academaidd 2019-20 a'r dogfennau cysylltiedig isod:

Ar gyfer myfyrwyr sy'n destun rheoliadau 2018-2019 ar hyn o bryd bydd y canlynol yn berthnasol:

Mae rheoliadau blynyddoedd blaenorol ar gael ar gais gan yr Uned Gwaith Achos Myfyrwyr. Anfonwch e-bost at: studentcasework@southwales.ac.uk

Cam 2: Apeliadau Academaidd Unigol 

 •  Ffurflen Apêl Academaidd Unigol 2019 - 2020 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Apêl Academaidd Unigol 2019 - 2020 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cam 2:  Apeliadau Academaidd Grwp

 • Ffurflen Apêl Academaidd Grwp 2019 - 2020 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Apêl Academaidd Grwp 2019 - 2020 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cam 3: Cais am Adolygiad

 • Ffufrflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd 2019 - 2020 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd 2019 - 2020 Cymraeg | Saesneg


Ar gyfer myfyrwyr sy'n destun rheoliadau 2018-2019 mae'r canlynol yn berthnasol:

(Nodwch roedd camau apêl yn wahanol yn ystod y flwyddyn academaidd hon)

Cam 1: Apeliadau Academaidd Unigol

 • Ffurflen Apêl Academaidd Unigol 2018-2019 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Apêl Academaidd Unigol 2018 - 2019 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg 

Cam 1: Apeliadau Academaidd Grŵp

 • Ffurflen Apêl Academaidd Grŵp 2018 - 2019 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Apêl Academaidd Grŵp 2018 - 2019 Cymraeg | Saesneg
 • Ffurflen Caniatâd Tystiolaeth Trydydd Parti Cymraeg | Saesneg

Cam 2: Cais am Adolygiad

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd 2018 - 2019 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd 2018 - 2019 Cymraeg | Saesneg

Cam 2: Apeliadau Academaidd Graddau Ymchwil

 • Ffurflen Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 2 Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer ffurflen Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 2 Cymraeg | Saesneg

Cam 3: Cais am Adolygiad

 • Ffurflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cymraeg | Saesneg
 • Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ffurflen Gais am Adolygiad o Apêl Academaidd Gradd Ymchwil Cam 3 Cymraeg | Saesneg

Mae'r canlynol yn newidiadau allweddol i reoliadau gwaith achos myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20. 

 • Gwahanu Rheoliadau a Gweithdrefnau, yn cynnwys y Gweithdrefn ar gyfer apeliadau yn erbyn penderfyniad y Pwyllgor Graddau Ymchwil
 • Cynhwysiad cyfeiriadau at prentisiaid y Brifysgol
 • Cynhwysiad cyfeiriad at yr arweiniad ar ymddygiad annerbyniol
 • Adolygiad y Rheoliadau yn ymwneud â graddio pan fod apêl heb ei benderfynu, yn cynnwys eglurhad bydd Cadeirydd y Bwrdd Asesu Dyfarniadau a Dilyniant yn gwneud y penderfyniad os oes modd mynychu’r seremoni raddio sy’n dibynnu ar amgylchiadau unigol yr achos
 • Cynhwysiad terfyn amser ar gyfer derbyn apeliadau yn dilyn cyhoeddi canlyniadau
 • Cynyddu aelodau’r Bwrdd Academaidd o dri i bedwar i eistedd ar y Bwrdd Adolygu

Mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) bellach wedi disodli'r Ddeddf Diogelu Data. Mae eglurhad o sut y bydd y Brifysgol yn defnyddio eich data ar gael yma ac yn y Cynllun Cyfathrebu uchod. Noder, yn unol â Rheoliadau GDPR, na dderbynnir unrhyw dystiolaeth ategol trydydd parti oni bai bod Ffurflen Ganiatâd Trydydd Parti wedi'i llenwi gyda hi.