Student Regulations

Rheoliadau Myfyrwyr

Rheoliadau Myfyrwyr

Pan fyddwch chi'n cofrestru fel myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru, rydych chi'n cytuno i gydymffurfio â Chod Ymarfer Myfyrwyr a holl reoliadau a gweithdrefnau eraill y Brifysgol. Mae rheoliadau a gweithdrefnau'r Brifysgol yn amlinellu ein hymagwedd at ddysgu, addysgu ac asesu yn ogystal â materion ymddygiad academaidd ac anacademaidd a chwynion ac apeliadau, ac fe’u cynllunir i sicrhau bod y Brifysgol yn gweithredu'n deg ac yn gyson mewn perthynas â phob myfyriwr.

Dogfennau Defnyddiol

Cymorth i Fyfyrwyr gydag Anabledd

Uniondeb Academaidd

Ymddygiad Annerbyniol

Dolenni Defnyddiol

Ymateb y Brifysgol i Covid-19:

https://www.southwales.ac.uk/news/coronavirus-overview/ 

Cwestiynau Cyffredin i Fyfyrwyr gan Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol dros Addysg Uwch:

https://www.oiahe.org.uk/students/coronavirus-faq-for-students/


Swyddfa'r Dyfarnwr Annibynnol (OIA)

Mae Swyddfa’r Dyfarnwr Annibynnol (OIA) yn gorff annibynnol a sefydlwyd i adolygu cwynion myfyrwyr. O dan Ddeddf Addysg Uwch 2004 mae Prifysgol De Cymru yn tanysgrifio i'r cynllun annibynnol ar gyfer adolygu cwynion myfyrwyr (gan gynnwys cwynion i benderfyniadau ynghylch apeliadau a chamymddwyn gan fyfyrwyr).


Cynnal eich Cofnod Myfyriwr

Office of Independent Adjudicator