Cardiau Adnabod Myfyrwyr

Mae Cerdyn Adnabod SMART ID Myfyrwyr De Cymru yn amlbwrpas ac yn gweithredu fel eich adnabyddiaeth Prifysgol, cerdyn Llyfrgell, cerdyn Mynediad Drws ac yn caniatáu mynediad i wasanaethau a chyfleusterau'r Brifysgol.  


Myfyrwyr newydd

Os ydych chi'n fyfyriwr yng Nghaerdydd, Casnewydd, Glyntaff a Pharc Chwaraeon:

Bydd arweinydd eich cwrs yn anfon eich cerdyn adnabod Myfyriwr atoch yn ystod eich wythnos sesiynau sefydlu gyntaf sy'n dechrau ar 19 Medi 2022.

Os ydych chi'n fyfyriwr yn Nhrefforest:

Byddwch yn gallu casglu eich cerdyn adnabod myfyriwr o'r Parth Cyngor o ddydd Llun 19 i ddydd Gwener 23 Medi (9am – 4.30pm) gan lywio myfyriwr.

Os ydych wedi neu'n symud i Lety ar gampws Trefforest, bydd eich cerdyn adnabod ar gael i chi ei gasglu gan y Tîm gwasanaethau llety ar yr amod eich bod wedi cofrestru cyn y 14eg o Fedi.  Os na, bydd angen i chi ei gasglu o'r Parth Cyngor.

Os na allwch gasglu eich cerdyn adnabod myfyriwr yn ystod eich sesiwn sefydlu, yna bydd eich cerdyn ar gael i'w gasglu Dydd Llun 26 Medi 2022 – dydd Gwener 7 Hydref 2022 (9am – 4.30pm):

Caerdydd – Parth Cyngor

Glyntaff – Parth Cyngor

Casnewydd - llawr B wrth ymyl y Parth Cyngor

Trefforest - Parth Cyngor

Myfyrwyr sy'n ddychwelyd

Ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd na wnaethant gasglu eu cerdyn adnabod myfyriwr yn ystod blwyddyn academaidd 2021/22, yna bydd eich cerdyn ar gael i'w gasglu Dydd Llun 26 Medi 2022 – dydd Gwener 7 Hydref 2022 (9am – 4.30pm)

Caerdydd – Parth Cyngor

Glyntaff – Parth Cyngor

Casnewydd - llawr B wrth ymyl y Parth Cyngor

Trefforest - Parth Cyngor

Cynhyrchir cardiau adnabod pan fyddwch yn cofrestru yn y Brifysgol i ddechrau, fodd bynnag, os nad ydych wedi cael eich cerdyn adnabod eto, gallwch ei gasglu o'ch Ardal Gynghori ar y Campws.  Bydd angen prawf adnabod arnoch chi er mwyn cael eich cerdyn adnabod.

Sylwer: Mae'n ofynnol i bob myfyriwr gario'r cerdyn pan fydd ar safle'r brifysgol a'i ddangos os gofynnir er mwyn dangos adnabyddiaeth.  Mae cardiau adnabod yn orfodol ar gyfer pob arholiad Prifysgol a gallai methu â dangos cerdyn adnabod dilys olygu na allwch sefyll yr arholiad.
 

Myfyrwyr coleg partner

Os nad ydych yn astudio yn un o brif gampysau'r Brifysgol ac os oes angen cerdyn adnabod arnoch ar ôl i chi gofrestru ar y dechrau, cysylltwch â'ch Ardal Gynghori ar y Campws agosaf i drefnu i gerdyn adnabod gael ei gynhyrchu. Pan fyddwch chi'n dod i mewn i'r Ardal Gynghori i gasglu eich cerdyn adnabod, bydd angen prawf adnabod arnoch chi er mwyn cael eich cerdyn adnabod.

Amodau Defnyddio

Mae eich cerdyn adnabod myfyriwr yn eiddo i'r Brifysgol ac mae'n ddilys tan y dyddiad dod i ben ar y cerdyn, sef diwedd eich cwrs. Os ydych chi'n credu bod y dyddiad dod i ben hwn yn anghywir neu os oes angen ei ymestyn, ewch i'ch Ardal Gynghori ar y Campws.

Bydd gofyn i chi ddangos eich cerdyn adnabod wrth ddefnyddio rhai o gyfleusterau'r Brifysgol ar gais.

Ni ddylech ganiatáu i unrhyw un arall ddefnyddio'ch cerdyn adnabod.

Bydd eich cerdyn adnabod yn gweithredu fel eich Cerdyn Llyfrgell a rhaid i ddefnyddwyr y Llyfrgell gydymffurfio â Rheoliadau'r Llyfrgell.

Ffotograff cerdyn adnabod

Dylai'r llun ddangos agosrwydd o'ch pen a'ch ysgwyddau llawn, gan wynebu ymlaen. Rhaid iddo fod yn lun ohonoch chi yn unig heb unrhyw wrthrychau na phobl eraill.

Rhaid i'ch llun fod:

  • mewn lliw, wedi'i gymryd yn erbyn cefndir plaen lliw hufen neu lwyd golau
  • eich arddangos yn wynebu ymlaen heb unrhyw beth yn gorchuddio'ch wyneb (e.e. ni ddylai’ch llygaid fod wedi'u gorchuddio â sbectol haul, sbectol arlliw, sbectol neu wallt)
  • yn lun diweddar (e.e. o fewn y chwe mis diwethaf)
  • yn glir ac mewn ffocws
  • heb ei newid gan feddalwedd cyfrifiadurol
  • ar ffurf portread (nid tirwedd)
  • ar ffurf jpg o fewn uchafswm maint ffeil o 2 MB 
Gellir prynu cardiau adnabod newydd trwy Siop Ar-lein PDC.