Cardiau Adnabod Myfyrwyr

Mae cerdyn adnabod SMART Myfyriwr Prifysgol De Cymru yn amlbwrpas ac yn gweithredu fel eich cerdyn adnabod Prifysgol, cerdyn Llyfrgell, cerdyn Mynediad Drws ac yn caniatáu mynediad i chi at wasanaethau a chyfleusterau'r Brifysgol.

Byddwch yn cael cerdyn adnabod myfyriwr ym mlwyddyn gyntaf eich cwrs. Bydd eich cerdyn adnabod yn parhau'n ddilys trwy gydol eich cwrs ac ni fydd yn cael ei ail-gyhoeddi'n flynyddol. Mae'r dyddiad dod i ben i'w weld ar y cerdyn.Eich llun cerdyn adnabod

Dylai eich ffotograff ddangos darn agos o'ch pen a'ch ysgwyddau llawn, yn wynebu ymlaen. Rhaid mai dim ond ohonoch chi sydd heb unrhyw wrthrychau neu bobl eraill. Rhaid i'ch llun fod yn

  • mewn lliw, wedi'i gymryd yn erbyn cefndir hufen plaen neu lwyd golau
  • dangos chi yn wynebu ymlaen heb unrhyw beth yn gorchuddio eich wyneb (e.e. eich llygaid heb eu gorchuddio gan sbectol haul, sbectol arlliw, sbectol, fframiau neu wallt)
  • diweddar (e.e. cymryd o fewn y chwe mis diwethaf)
  • clir ac mewn ffocws
  • heb ei newid gan feddalwedd cyfrifiadurol
  • mewn cyfeiriadedd portread (nid tirwedd)
  • mewn fformat jpg, o fewn y terfyn maint ffeil uchaf o 2 MB

Cliciwch yma i weld enghraifft o luniau.

Cerdyn adnabod myfyriwr: Amodau Defnyddio


Mae eich cerdyn adnabod myfyriwr yn eiddo i'r Brifysgol ac mae'n ddilys tan y dyddiad dod i ben a ddangosir ar y cerdyn, sef diwedd eich cwrs. Os credwch fod y dyddiad dod i ben hwn yn anghywir neu os oes angen ei ymestyn, cysylltwch â'ch Ardal Gynghori ar y Campws.

Bydd gofyn i chi ddangos eich cerdyn adnabod pan fyddwch yn cyrchu rhai o gyfleusterau'r Brifysgol ar gais.

Ni ddylech ganiatáu i unrhyw un arall ddefnyddio'ch cerdyn adnabod.

Bydd eich cerdyn adnabod yn gweithredu fel eich Cerdyn Llyfrgell a rhaid i ddefnyddwyr y Llyfrgell gydymffurfio â Rheoliadau'r Llyfrgell.

Casgliad Cerdyn Adnabod Myfyriwr: Medi 2023

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Gasglu Cardiau Adnabod Myfyriwr ar gyfer Medi 2023.

Na, bydd y llyfrgell yn derbyn ffurflen o brawf adnabod fel pasbort.

Na, gallwch lawrlwytho llythyr statws myfyriwr ar eich cyfrif Unilife fel prawf o'ch hastudiaethau yn y Brifysgol

Ydw, casglwch eich cerdyn o'r campws lle rydych chi'n byw. Mae lleoliadau dosbarthu'r campws wedi'u rhestru uchod.

Nid yw'r gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu. Mae cardiau adnabod yn cael eu dosbarthu ar y campws i fyfyrwyr sy'n mynychu gweithgaredd addysgu a drefnwyd.

Os ydych wedi colli eich cerdyn adnabod, gallwch archebu un arall o siop ar-lein y Brifysgol.