Sut i Gofrestru

Oherwydd y sefyllfa bresennol gyda COVID-19 efallai bydd gwahaniaethau yn y broses gofrestru i'r un a fanylir ar y tudalennau gwybodaeth cofrestru. Byddwch yn dderbyn gohebiaeth e-bost gydag union fanylion yr hyn sydd angen i chi ei wneud i gwblhau eich cofrestriad gyda'r brifysgol a chael eich cerdyn adnabod.

Mae'n ofynnol i bob myfyriwr gwblhau cofrestriad ar ddechrau pob sesiwn academaidd. Cofrestru yw'r broses ffurfiol o ddod yn fyfyriwr yn y Brifysgol. Mae'r gwasanaeth cofrestru ar-lein yn eich galluogi i gwblhau'r broses hon ar-lein. 

Cyn i chi allu cofrestru ar-lein, rhaid i chi wneud cais i astudio'ch cwrs dewisol.  Os ydych yn cyrraedd i gofrestru ac nad ydych wedi gwneud cais dilynwch y cyswllt https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/astudio/  lle gallwch wneud a chyflwyno cais i astudio eich cwrs dewisol.

Byddwch yn derbyn e-bost yn cynnwys eich rhif adnabod myfyriwr. Hwn fydd eich enw defnyddiwr ar gyfer eich cyfrif TG drwy gydol eich amser yn y Brifysgol. Sicrhewch eich bod yn cofrestru ar-lein cyn gynted ag y byddwch yn derbyn eich e-bost. Y cam cyntaf yw sefydlu eich cyfrif TG, y cam nesaf fydd cwblhau Cofrestru Ar-Lein. 

Unwaith y byddwch wedi cwblhau eich cofrestriad ar-lein, casglwch eich cerdyn adnabod myfyriwr o'r Ardal Gynghori ar eich campws a mynychwch eich sesiynau ymsefydlu.

I sefydlu taliad(au) ffioedd dysgu, ewch i'r Ganolfan Talu am fwy o wybodaeth.

Mae cofrestru ar gyfer myfyrwyr newydd yn agor o ddydd Iau 13eg Awst 2020.

Os ydych chi'n gymwys i ddefnyddio'r gwasanaeth cofrestru ar-lein, byddwch wedi derbyn e-bost i'ch cyfrif e-bost Prifysgol yn cadarnhau eich cymhwysedd. Bydd neges bersonol yn cael ei dangos ar UniLife yn eich hysbysu bod y gwasanaeth ar gael i chi. Os bydd yn rhaid i chi ailsefyll unrhyw fath o asesiad, byddwch yn gymwys i gofrestru ar-lein ar ôl i chi lwyddo.

Mae cofrestru ar gyfer myfyrwyr newydd yn agor o ddydd Llun 17eg Awst 2020 (yn dibynnu ar eich cymhwyster i ail-gofrestru).

Mae gwybodaeth gofrestru ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol newydd a rhai sy'n dychwelyd, ynghyd â gofynion monitro presenoldeb, ar gael yma.

Mae gwybodaeth gofrestru ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol newydd a rhai sy'n dychwelyd, ynghyd â gofynion monitro presenoldeb, ar gael yma.  

RHAID i fyfyrwyr newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd mewn Colegau Partner gofrestru'n gyntaf gyda'u coleg. 

Dim ond ar ôl gwneud hynny y gallant symud ymlaen gyda chofrestriad PDC.