Rwyf wedi graddio - beth nesaf?

I'r rhai ohonoch a fynychodd, rydym yn mawr obeithio eich bod wedi mwynhau eich diwrnod graddio!

Unwaith y byddwch wedi graddio, anfonir eich tystysgrif a / neu'ch trawsgrifiad atoch yn eich cyfeiriad cartref cofrestredig oni nodir fel arall.   Byddwch yn derbyn y dogfennau hyn yn ôl pryd wnaethoch chi raddio.  Gweler isod am fwy o wybodaeth.

SYLWER: Ni fyddwch yn derbyn eich tystysgrif a'ch trawsgrifiadau os oes gennych unrhyw ddyled sy'n weddill gyda'r brifysgol.

Manylion pellach am gynnwys eich tystysgrif a'ch trawsgrifiadau.


Bydd tystysgrifau a thrawsgrifiadau yn cael eu dosbarthu yn seremonïau graddio Gorffenaf 2024.

Os na allwch ddod i raddio, anfonwyd eich dogfennau atoch yn eich cyfeiriad cartref cofrestredig ar ôl y seremonïau oni bai eich bod wedi gofyn fel arall..

Oni bai eich bod wedi gofyn fel arall, bydd eich tystysgrif a/neu drawsgrifiad yn cael ei hanfon atoch yn eich cyfeiriad cartref cofrestredig.

Os nad ydych wedi derbyn eich dogfennau erbyn 10 Mawrth 2024, cwblhewch y ffurflen hon.

Postiwyd eich tystysgrif a'ch trawsgrifiad i'ch cyfeiriad cartref cofrestredig drwy'r Post Brenhinol / Airmail, oni bai y gofynnir yn wahanol.  Ewch i dudalen we Past Gwasanaethau Myfyrwyr yn y Gorffennol i gael gwybodaeth am sut i archebu tystysgrif a thrawsgrifiad newydd.