Rwyf wedi graddio - beth nesaf?

I'r rhai ohonoch a fynychodd, rydym yn mawr obeithio eich bod wedi mwynhau eich diwrnod graddio!

 Unwaith y byddwch wedi graddio, anfonir eich tystysgrif a / neu'ch trawsgrifiad atoch yn eich cyfeiriad cartref cofrestredig oni nodir fel arall.   Byddwch yn derbyn y dogfennau hyn yn ôl pryd wnaethoch chi raddio.  Gweler isod am fwy o wybodaeth.

 SYLWER: Ni fyddwch yn derbyn eich tystysgrif a'ch trawsgrifiadau os oes gennych unrhyw ddyled sy'n weddill gyda'r brifysgol.

Manylion pellach am gynnwys eich tystysgrif a'ch trawsgrifiadau.


Oni bai eich bod wedi gofyn fel arall drwy'r System Cofrestru Graddio, anfonir eich tystysgrif a / neu'ch trawsgrifiad atoch yn eich cyfeiriad cartref cofrestredig ym mis Ionawr 2020.

A wnewch chi ganiatáu hyd at bythefnos ar gyfer dosbarthu yn y DU a hyd at 6 wythnos ar gyfer dosbarthu tramor.

Os gwnaethoch raddio ym mis Rhagfyr 2019 ac os nad ydych wedi derbyn eich dogfennau erbyn 28fed o Chwefror, cysylltwch â graduation@southwales.ac.uk


.

Os gwnaethoch raddio ym mis Gorffennaf 2019 ac os nad ydych wedi derbyn eich dogfennau o hyd, cysylltwch â graduation@southwales.ac.uk.

Postiwyd eich tystysgrif a'ch trawsgrifiad i'ch cyfeiriad cartref cofrestredig drwy'r Post Brenhinol / Airmail, oni bai y gofynnir yn wahanol.  Ewch i dudalen we Past Gwasanaethau Myfyrwyr yn y Gorffennol i gael gwybodaeth am sut i archebu tystysgrif a thrawsgrifiad newydd.