Dyddiadau Seremonïau Graddio

Bwysig | Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Yn anffodus, mae Seremonïau Graddio Haf 2020 Prifysgol De Cymru wedi’u gohirio am gyfnod amhenodol, oherwydd nad ydym yn gwybod am faint y bydd sefyllfa’r coronafeirws yn parhau. 

Darperir gwybodaeth bellach i’n holl fyfyrwyr sydd fod mynychu seremoni graddio, cyn gynted ag y mae gennym ddiweddariad ar y sefyllfa.

Graduation dates