Graduation Header

Graddio

Gwyliwch yn fyw


Bwysig | Dydd Iau 19 Mawrth 2020

Yn anffodus, mae Seremonïau Graddio Haf 2020 Prifysgol De Cymru wedi’u gohirio am gyfnod amhenodol, oherwydd nad ydym yn gwybod am faint y bydd sefyllfa’r coronafeirws yn parhau. 

Darperir gwybodaeth bellach i’n holl fyfyrwyr sydd fod mynychu seremoni graddio, cyn gynted ag y mae gennym ddiweddariad ar y sefyllfa.


Amdanom ni

Graddio yw uchafbwynt y flwyddyn academaidd.  Mae'n gyfle i fyfyrwyr ddathlu eu cyflawniadau ym mhresenoldeb eu teulu, eu ffrindiau a'r staff academaidd sydd wedi eu cefnogi. 

Gallwch ddod o hyd i bopeth sydd angen i chi ei wybod am eich Diwrnod Graddio ar y tudalennau hyn, o gynllunio a pharatoi, i docynnau a gwybodaeth cyrraedd.Cysylltwch â ni – Graddio

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch eich Seremoni Raddio, cysylltwch â ni drwy gyfrwng yr Ardal Gynghori Ar-lein


Eich Data

Mae'r Brifysgol yn prosesu eich data personol er mwyn iddi allu gweinyddu'r seremoni raddio, darparu rhaglenni graddio, a chynnal digwyddiad graddio ffrwd fyw.  Am fwy o wybodaeth edrychwch ar yr Hysbysiad Prosesu Teg neu anfonwch e-bost at [email protected]