Dyddiadau allweddol ar gyfer arholiadau

Cyhoeddir y cyfnodau arholiadau ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Gweler y cyfnodau arholiadau a dyddiadau allweddol  ar gyfer dyddiadau'r cyfnodau arholiadau a dyddiadau rhyddhau'r amserlen.

Sicrhewch eich bod wedi darllen Sefyll arholiadau yn ystod Ramadan cyn gwneud y cais.

Os credwch y bydd Ramadan yn effeithio ar unrhyw un o'ch arholiadau, llenwch y ffurflen ar-lein Cais Arholiadau – Arsylwi Ramadani ofyn am addasiad.

Cyhoeddir prif gyfnodau arholiadau ar ddechrau'r flwyddyn. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud eich hun yn ymwybodol o'r arholiadau y mae angen i chi eu cymryd yn ystod y flwyddyn academaidd ac ym mha fis y maent yn digwydd.

Os bwriedir cynnal arholiad yn ystod un o'r prif gyfnodau, rhaid i chi sicrhau eich bod ar gael drwy gydol cyfnod yr arholiad.

Fodd bynnag, efallai y gallwch wneud cais i sefyll eich arholiadau mewn lleoliad gwahanol i'ch man astudio arferol (Arholiadau Oddi ar y Safle).