Gwybodaeth am Arholiadau

Popeth y mae angen i chi ei wybod amarholiadau, gan gynnwys rheoleiddio a chanllawiau, arholiadau enghreifftiol a gwybodaeth benodol ar gyfer myfyrwyr y Coleg Partner, a myfyrwyr sy'n arsylwi Ramadan. 

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw arholiadau nac asesiadau wyneb yn wyneb. Bydd sefyllfa arholiadau ac asesiadau’r dyfodol yn cael ei adolygu yn ei dro.

Mae trefniadau asesu amgen yn cael eu gwneud gan eich Cyfadran. Cysylltwch ag Arweinydd y Cwrs am wybodaeth a chyngor pellach.

Gallwch weld y diweddaraf ynghylch ymateb y Brifysgol i bandemig y coronafeirws yma:

https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/amdanom/newyddion/coronavirus-covid-19/